Monster Chef

Monster Chef

全球 San-francisco-924x530px-monsterchef-SC.jpg
当地最爱: “沿着太平洋海岸开车而下,经过1好公路便回来到半月湾,我跟儿子十分喜欢來到Monster Chef用餐,这家餐厅以日式自助餐和寿司定制的方式经营,无论是传统和特色手卷或是其他食材都同样新鲜。”——Shiu Mei Shu
Monster Chef
加州半月湾Cabrillo Hwy N 10151
650-713-5140