Longines 香港 | 品牌

115 篩選結果
篩選
排序方式

篩選

       
 • 部門
 • 性別
 • 種類
 • 產品類別
載入中…
 • 清除所有選項
       
       

部門

 • 腕錶及珠寶 (115)        
 • 奢華腕錶及珠寶 (1)        
 • 清除所有選項
       
       

性別

 • 女士 (60)        
 • 男士 (55)        
 • 男士 (1)        
 • 清除所有選項
       
       

種類

 • 女士腕錶 (60)        
 • 男士腕錶 (51)        
 • 其他腕錶及珠寶 (4)        
 • 男士高級腕錶 (1)        
 • 清除所有選項
       
       

產品類別

 • 男士自動腕錶 (50)        
 • 自動腕錶 (44)        
 • 石英腕錶 (16)        
 • 其他腕錶配飾及零件 (4)        
 • 男士石英腕錶 (1)        
 • 清除所有選項

排序方式:

       
 • 全球服務保證
 • 100%正貨
 • 店內取貨