The Westin Resort Nasu Dua

The Westin Resort Nasu Dua

全球 Westin-Nusa-Dua-D.jpg
The Westin Resort Nasu Dua坐落於峇厘南面半島一個私密的沙灘上,不妨花上一天,在細沙上曬一個日光浴和玩排球,或是跳進如水晶般清澈的大海中盡情揚帆和浮潛,你亦可留在私人的涼亭中,享受片刻寧靜時光。無論你計劃在海邊品嘗一頓二人午餐,或是在泳池邊來點小吃,度假村內七間餐廳及酒廊都可為你提供難忘的體驗。補充體力後,Spa Air可為你潔淨心靈,讓你的思想和精神恢復平靜。
The Westin Resort Nasu Dua
Kawasan Pariwisata Nusa Dua, BTDC Lot N-3, Bali, Bali, 80363, Indonesia
+62 361 771906